Vietnamese Basic Conversation

Bạn có khỏe không ?

Bạn khỏe không?

Khỏe

Xin lỗi

Tạm biệt

Thôi được rồi

Bạn có nói Tiếng Anh không?

Tôi không hiểu

Xin nói chậm một chút

Không có gì

Không

Thứ lỗi

Tôi không biết

Không sao

Chúc may mắn

Greetings

Bạn tên là gì?

Bạn tên gì?

Tôi tên là…

Bạn đến từ nước nào?

Tôi đến từ (nước)…

Bạn bao nhiêu tuổi?

Tôi 25 tuổi.

Nhà bạn có bao nhiêu anh chị em?

Tôi có một em trai

Tôi có hai chị gái.

Bạn làm việc ở đâu?

Tôi làm việc ở…

Bạn học trường nào?

Tôi học trường…

Tôi có thể xin danh thiếp của bạn được không?

Rất vui được gặp bạn.

Tôi là sinh viên cao đẳng.